Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучения за учители

"Коучинг в класната стая"

Обучението стъпва на един от най-иновативните и успешни инструменти за постигане на успех и мотивация коучинга . Обучаемите усвояват уменията да мотивират учениците, да им помогнат да развиват уменията и талантите си, да станат отговорни, активни и ангажирани в учебния процес. Продължителност : 32 учебни часа (включва присъствено обучение, групова и самостоятелна работа и решаване на казус

Успешното преминаване на обучението предоставя 2 броя квалификационни кредити. Обучението е включено в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. (РД09 954.24.01/2017)

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието


Новини

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019

Мирела Василева споделя какво е научила по време на Storytelling Camp 2019

Второ издание на Storytelling camp 2019